Агентський договір: правові аспекти та ключові відмінності

Агентський договір: правові аспекти та ключові відмінності

Наталя Дригваль
старший партнер АО «CREDENCE»

Представляючи інтереси службових осіб одного з державних підприємств у Вищому антикорупційному суді, вкотре переконалась, що доволі часто сторона обвинувачення має досить загальне, а інколи взагалі спотворене уявлення про засади Господарського права.
 
Цього разу мова йдеться про обвинувачення у розтраті грошових коштів.
На думку органу досудового розслідування, зазначений факт мав місце через здійснення оплати послуг агента, реальність яких начебто не підтверджується матеріалами справи.

Але яким чином мають підтверджуватися послуги агента за агентською угодою?
Адже, відповідно до ст.297 Господарського кодексу «за агентським договором одна сторона (комерційний агент) забов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок».

Тож, оскільки сутність комерційного посередництва Агента полягає саме у наданні послуги у вигляді укладання чи сприяння в укладанні угоди, то і результатом роботи, який має визначатися у Акті виконання робіт має бути зазначений саме цей факт.

Водночас, до сфери регулювання цивільного законодавства відноситься досить широке коло будь-яких послуг, які не підпадають під визначення посередництва (договір комісії, доручення, агентський договір).

Таким чином, через те, що у предметі агентського договору вживається слово «послуга», правоохоронні органи часто плутають вимоги до змісту акту виконання робіт в рамках реалізації цивільного договору та вимоги щодо змісту акту виконання робіт, складеного за результатами роботи Агента.

В якійсь мірі-це прогалина діючого законодавства.
Більше того, оскільки законодавство не містить будь-яких конкретних вимог щодо змісту акту виконання робіт/послуг взагалі, підприємства переважно керуються вимогами бухгалтерського обліку.

Враховуючи законодавче визначення, цілком логічним є зазначення в Акті виконання робіт (наданих послуг) Агентом факту укладання, сприяння в укладанні певної угоди, додаткових угод до основного контракту. В той же час, будь яких обмежень чи застережень щодо неможливості відображення в Акті виконання робіт будь-яких інших робіт/послуг, законодавство не містить. За загальним правилом інформація, яка міститься в Акті, повинна відповідати умовам самого договору, в даному випадку умовам Агентського договору.

Не менш цікаве питання- закріплення порядку розрахунку з Агентом. Втім, це окрема тема, якої я обов’язково торкнусь згодом.

А поки що резюмую - примітивне розуміння багатьох положень цивільного та господарського права стороною обвинувачення, нажаль, на практиці трапляється досить часто. Власне, як і грубе ігнорування положень Господарського кодексу України. В багатьох випадках в подібних провадженнях є всі ознаки незаконного обвинувачення.